Chương trình


Chương trình học

PHẦN I. NHỮNG CÂU HỎI CƠ BẢN

TÊN:                      NĂM SINH:                   SINGLE:               MARRIED:

 1. ĐÃ BAO LÂU BẠN CHƯA QHTD?
 2. BẠN CÓ HAM MUỐN SEX?
 3. MỖI TUẦN BẠN SEX BAO NHIÊU LẦN?
 4. BẠN CẢM THẤY HỨNG TÌNH VÀO THỜI ĐIỂM NÀO TRONG NGÀY?
 5. MỖI NGÀY BẠN NGHĨ ĐẾN SEX BAO NHIÊU LẦN?
 6. KHI HỨNG TÌNH BÀN TỰ SƯỚNG HAY VỚI ĐỐI TÁC?
 7. BẠN BIẾT CHIỀU DÀI VÀ ĐƯỜNG KÍNH MAXIMUM CỦA CẬU NHỎ?
 8. CÓ KHI NÀO TRÊN BẢO DƯỚI KHÔNG NGHE?
 9. THỜI GIAN LÂM TRẬN ĐƯỢC BAO NHIÊU PHÚT?
 10. BẠN CÓ THÓI QUEN HÚT THUỐC/BIA RƯỢU/THỨC KHUYA?
 11. BẠN CÓ CHƠI MÔN THỂ THAO NÀO KHÔNG?
 12. BẠN TỪNG CÓ BỆNH TÌNH DỤC?
 13. ĐÃ GIẢI QUYẾT DỨT ĐIỂM BỆNH CHƯA?
 14. BẠN BIẾT RÀNH CÁC BỆNH LÂY LAN QUA ĐƯỜNG TÌNH DỤC?
 15. BẠN CÓ CHÚ Ý CẢM XÚC CỦA MÌNH/ĐỐI TÁC?
 16. NGOÀI NGƯỜI YÊU/VỢ BẠN CÓ SEX VỚI AI KHÁC?
 17. HỌ CÓ BIẾT TÌNH TRẠNG SINH LÝ CỦA BẠN CÓ VẤN ĐỀ?
 18. HỌ CÓ BIẾT VIỆC BẠN THAM GIA QUÁ TRÌNH LUYỆN TẬP?
 19. MỤC ĐÍCH CHÍNH BẠN MUỐN LUYỆN TẬP YSL?
 20. BẠN CÓ SẴN SÀNG NGHIÊM NGẶT 2/3/4 TUẦN LUYỆN TẬP?

PHẦN II. PHÂN ĐỊNH CẤP ĐỘ YSL

 1. KHÔNG/ÍT HAM MUỐN SEX
 2. CÓ HAM MUỐN NHƯNG KHÔNG LÊN ĐƯỢC
 3. LÊN ĐƯỢC NHƯNG KHÔNG ĐỦ KÍCH THƯỚC MAXIMUM
 4. ĐỦ NI TẤC NHƯNG KHÔNG CỨNG
 5. CƯƠNG CỨNG NHƯNG KHÔNG ẤM NÓNG
 6. ĐẠT TẤT CẢ NHƯNG XUẤT TINH SỚM 2-3 PHÚT
 7. ĐẠT THỜI GIAN (10-15 PHÚT) NHƯNG HỒI PHỤC CHẬM
 8. CÁC VẤN ĐỀ KHÁC…
CALL ME
+
Call me!